Vượt qua dịch bệnh Conora

BlogsPosted on

Năm nay là năm đại họa toàn thế giới đang đối mặt với dịch bệnh mà tổ chức y tế thế giới phải công bố đại dịch toàn cầu,VN mình Không ngoại lệ, nhưng vì chính phủ,toàn hệ thống chính trị vào cuộc vì sự an toàn của dân, hiện tại trước mắt còn nhiều khó khăn,đã vậy 1/2 đất nước gồng mình chịu thêm nạn hạn hán nhiễm mặn khủng khiếp từ trước tới nay ,vậy mỗi cá nhân chúng ta phải có cùng trách nhiệm cùng nhau để vượt qua, nếu không giúp được gì thì đừng làm ảnh hưởng thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *